Casa » Comunidades Religiosas y Monasticismo » Sobre la vida i la mort EBooks gratuitos de Amazon:

Sobre la vida i la mort PDF iBook EPUB 978-8492416035 por Ramon m. nogues

Biblioteca es donde puedes buscar millones de libros y artículos. En su sitio web, la mayoría de los trabajos están en formato PDF, mientras que algunos están en ePUB. Y para obtener el libro EBooks gratuitos de Amazon: Sobre la vida i la mort PDF iBook EPUB 978-8492416035 por Ramon m. nogues que desea, solo tiene que escribirlo y buscarlo, luego haga clic en el nombre para ir a una página con información detallada. Después de eso, puedes volver a hacer clic en su nombre y presionar DESCARGAR para descargar el libro electrónico.

Sobre la vida i la mort PDF iBook EPUB 978-8492416035 por Ramon m. nogues
 • Libro de calificación:
  4.3 de 5 (582 votos)
 • Título Original: Sobre la vida i la mort
 • Autor del libro: Ramon m. nogues
 • ISBN: 978-8492416035
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:184
 • Realese fecha:2008-04-01
 • Descargar Formatos: FB2, DOC, ODF, PGD, AZW, DJVU, CHM, MS WORD
 • Tamaño de Archivo: 14.3 Mb
 • Descargar: 3582
Secured

Sobre la vida i la mort PDF iBook EPUB 978-8492416035 por Ramon m. nogues

L&rsquo-origen de la vida humana, les manipulacions i el «-control de qualitat»- de l&rsquo-embrió (eugenè-sia), l&rsquo-avortament, la relació entre è-tica i moral i entre è-tica i dret, els clonatges terapè-utics o reproductors, la reproducció assistida, la intervenció terapè-utica i l&rsquo-autonomia del malalt, la gestió de la salut i la malaltia, l&rsquo-eutanà-sia, les cures pal·liatives, les voluntats anticipades&hellip-, són algunes de les controvè-rsies contemporà-nies que l&rsquo-è-tica de la vida suscita enmig del fulgurant procés tè-cnic al qual assistim. ¿Quan es pot parlar de vida humana? ¿Té la persona dret a decidir sobre el moment de la mort?

El debat è-tic es produeix a partir d&rsquo-uns amplíssims principis generals, però- es concreta en un gran desplegament de principis secundaris que, a més a més, es diversifiquen i s&rsquo-apliquen a través de modificacions tè-cniques que van matisant la importà-ncia i el significat è-tic de les accions. L&rsquo-associació Cristianisme al Segle XXI va dedicar un dels seus congressos &mdash-el cinquè-, celebrat a Barcelona l&rsquo-1 i el 2 de desembre del 2007&mdash- a les qü-estions esmentades. Aquest llibre recull les ponè-ncies de Begoña Román, Joan Carrera i Carrera, Gaspar Mora, Núria Terribas i Sala, Marc Antoni Broggi i Federico Mayor Zaragoza, i es clou amb uns suggeriments en previsió de possible incapacitat.